Raspyn banneri

Etusivu
Puheenjohtajan terveiset
Raspyn ideologia
Avustaminen
Raspy mediassa
Yhteystiedot ja hallinto

Mikä tämä tällainen on?

RASPY - Ruoholahden asumispalveluyhdistys ry (RASPY) on vuonna 1993 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on tarjota asumispalveluita vaikeasti liikuntavammaisille jäsenilleen.

Varsinainen toiminta alkoi 1.3.1995 Asunto-osakeyhtiö Helsingin Laivapojan kiinteistössä, jossa nyt RASPY:n seitsemän jäsentä asuvat omissa asunnoissaan. RASPY:n jäsenet ovat täysvaltaisia aikuisia ihmisiä, jotka tarvitsevat vaikean liikuntavammansa takia ympärivuorokautista apua suoriutuakseen jokapäiväisistä toimista omissa itse hallinnoimissa kodeissaan.

Rahoituksen yhdistys saa tekemällä ostopalvelusopimuksia jäsenten kotikuntien kanssa. RASPY on ostopalvelusopimusten välityksellä rahoittajille eräs tapa toteuttaa vammaispalvelulain ja -asetuksen velvoitukset palveluasumisen suhteen.

RASPY:n tarkoituksena on tuottaa vaikeasti liikuntavammaisille jäsenilleen heidän jokapäiväisessä asumisessa tarvitsemansa apu. Keskeisenä ajatuksena on ns. itsenäisen elämän ideologia, jossa avustamisen lähtökohtana ovat avustettavan
tarpeet ja mieltymykset.

Avustaminen on aina asiakaslähtöistä ja palvelun sisältö on yksilöllistä. Se voi vaihdella huomattavasti riippuen asiakkaan henkilökohtaisista tarpeista.
LogoRASPY - Ruoholahden asumispalveluyhdistys ry
Laivapojankatu 3 F 117
00180 Helsinki
raspy(at)raspy.fi