Laivapojankatu 3

Etusivu
Puheenjohtajan terveiset
Ideologia
Avustaminen
 Raspy mediassa
Yhteystiedot ja hallinto

Perustajajäsenen terveiset

RASPY – Ruoholahden asumispalveluyhdistys ry (RASPY) perustettiin vuonna 1993 ja se aloitti varsinaisen toimintansa, ympärivuorokautisten asumispalveluiden tarjoamisen jäsenilleen as. oy Helsingin Laivapojan kiinteistössä, 1.3.1995. Toimintatapa oli tuolloin ainutlaatuinen Euroopassa ja se saavutti EU:n Helios-vammaisprojektikilpailussa sarjassa ”Sosiaalinen integraatio” vuonna 1996 toisen sijan. Alusta asti RASPY:n jäsenet eli palvelujen saajat, RASPY:n työntekijät ja toiminnan rahoittajat, merkittävimpänä Helsingin kaupunki, ovat olleet pääsääntöisesti hyvin tyytyväisiä yhdistyksen toimintaan.

Menestyksellisen toiminnan valossa tuntuu oudolta se, että tähän päivään mennessä Suomessa on RASPY:n lisäksi toteutettu vain yksi vastaava yhdistyspohjainen järjestely asumispalveluiden tuottamiseksi vaikeavammaisille henkilöille. Miksi tämä kaikkien osapuolien hyväksi havaittu tapa tuottaa asumispalveluita ei ole levinnyt laajemmalle? Tarvetta luulisi löytyvän!

Yksi syy tällä tavalla toteutettujen asumispalveluiden leviämättömyyteen on varmasti se, että asumispalveluyhdistyksen kaltaisen organisaation johtaminen vaatii monenlaisia taitoja: taloushallintoa, henkilöstöjohtamista, työlainsäädännön ja työehtosopimuksen tuntemusta, yhdistyslain tuntemusta – sekä ennen kaikkea halua toimia vastuullisena työnantajana. Tämä ei ole helppo yhtälö. Se vaatii paitsi verkottumista, niin ennen kaikkea motivoituneita toimijoita ja kapasiteettia omaksua työnantajana toimimisen monet aspektit.

Toinen yhdistysmallin leviämistä hankaloittava tekijä lienee se, että julkisen sektorin näkökulmasta kyse on palvelutuotannon ulkoistamisesta. Asumispalveluiden tuottaminen yksityisellä sektorilla kohtaa vastustusta niiden päättäjien taholta, jotka ovat kategorisesti ulkoistamista vastaan. Mikäli palvelujen laatu on yleinen huolenaihe, niin ainakin RASPY:n tapauksessa se on jopa tarpeeton, koska asumispalvelun laadusta vastaavat palvelujen saajat. Toisaalta, koska RASPY on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, ei ylilaskutuskaan ole ongelma.

RASPY:n toimintamalli on pysynyt sen 18-vuotisen toimintansa aikana lähes muuttumattomana. Olemme lähteneet siitä, että koska me, RASPY:n jäsenet, olemme itse parhaita oman avuntarpeemme asiantuntijoita, haluamme myös olla päättämässä kaikista asumispalveluiden järjestämiseen liittyvistä seikoista. Yhdistyslain puitteissa pidämme tarvittavat kokoukset, valitsemme vuosittain yhdistykselle hallituksen ja annamme sille mandaatin hoitaa riittävän avustuksen turvaamiseksi kaikki käytännön asiat rahoitusneuvotteluista yksittäisten työvuorojen täyttämiseen. Onneksemme jäsenistöstämme löytyy kapasiteettia hoitaa kaikki tarvittavat tehtävät mallikkaasti!

RASPY:n tapa toimia ei tietenkään ole se ainut ja oikea. Erilaiset ihmiset tarvitsevat erilaisia ratkaisuja. Hienoa olisi, jos RASPY voisi toimia yhtenä mallina, jonka pohjalta kehitetään vaikeavammaisille henkilöille sellaisia asumispalveluja, jotka takaavat avun saajille mahdollisimman suuren itsemääräämisoikeuden omaan asumiseensa – elämäänsä. On luonnollista, ettei avuntarvitsijoiden aina ole mahdollista itse huolehtia kaikista avustuspalveluiden tuottamiseen liittyvistä velvoitteista. Silloin tärkeässä osassa ovat yhteistyökumppanit ja omaiset – ihmiset, joiden intressit asumispalvelujärjestelmän luomiseen ja ylläpitämiseen ovat yhtenäiset itse avuntarvitsijoiden kanssa.

Me asumme hyvin. Toivon – ja haluan – että tämä on totta myös muiden vaikeavammaisten kohdalla! Nyt ja huomenna.

Tuomo Markelin

 

Tuomo Markelin

Ja tästä linkki kotisivuilleni

                                                                     
LogoRASPY - Ruoholahden asumispalveluyhdistys ry
Laivapojankatu 3 F 117
00180 Helsinki
raspy(at)raspy.fi